Mission Statement

Door de uitputting van natuurlijke hulpbronnen staat onze leefomgeving onder druk. Kevin Veenhuizen Architects wil samen met zijn opdrachtgevers een positieve bijdrage leveren om dit urgente probleem aan te pakken. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij duurzame technieken op slimme wijze onderdeel worden van een inspirerend ontwerp.

 

Wij ontwerpen voor mensen, families, kinderen, vrienden en huisdieren. Altijd stellen wij hun wensen centraal. Daarnaast biedt elke locatie unieke kansen. Daarom krijg je bij ons geen dertien in een dozijn ontwerp, maar een specifiek ontwerp naar jouw wensen en onze inzichten. Met onze ontwerpmethode sluiten we de kringlopen van het gebouw, van de materialen en de energiesystemen. Zo bouwen we jouw droomhuis écht duurzaam.

Conventionele

Werkwijze

  Generieke architectuur      1.

Een ‘one size fits all’ benadering resulte­­ert in een standaard architectuur die geen oog heeft voor de specifieke kenmerken van een locatie. Een generiek gebouw of een huis uit een catalogus kan overal worden geplaatst en is zogenaamd voor iedereen geschikt. Het gaat uit van alleen de primaire behoeftes, is niet gelinkt aan een specifieke plek en evenmin relateert het aan ruimtelijke of sociale aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de massale nieuwbouw van een Vinexwijk waar elke woning min of meer gelijk is.

 

    Lineaire levenscyclus      2.

Conventionele projecten worden vaak op zo’n manier ontworpen en ontwikkeld dat zij maar één levenscyclus kennen, wat leidt tot een onduurzame cyclus van leegstand en sloop van bestaande gebouwen die (elders) worden vervangen door nieuwe gebouwen. Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid aan afval en verspilling van kostbare grijze energie. Terwijl dit kan worden voorkomen door extra aandacht te besteden.

     Gestandaardiseerd comfort      3.

Huizen uit een catalogus zijn ontworpen voor algemeen gebruik, voor onbekende gebruikers en zonder een persoonlijke ontwerpopdracht. In zo’n ontwerp is er geen ruimte voor specifieke wensen van de gebruiker, omdat het er van uit gaat dat iedereen ongeveer dezelfde basisbehoeften heeft.

 Standaard gebouwspecificaties      4.

Gebouwen hebben altijd voldaan aan bepaalde standaarden. Denk hierbij aan de isolatie van een gebouw of de energiebronnen die worden gebruikt om een gebouw te verwarmen. Deze standaarden verouderen echter snel en het kan beter. Duurzaamheid is daarom ook inspelen op de toekomstige duurzame standaarden.

Fossiele energie      5.

Hoe wij onze gebouwen momenteel op temperatuur brengen en voorzien van water en schone lucht, is niet duurzaam. We maken namelijk gebruik van grondstoffen zoals grijze elektriciteit (die opgewekt wordt door onder andere steenkool) en gas, maar ook schoon drinkwater. Deze bronnen zijn eindig en schaars.

     Hoge energierekening      6.

Doordat de bronnen die voor onze energievoorzieningen worden gebruikt eindig zijn en steeds schaarser worden, worden de energieprijzen steeds hoger. Als je energie blijft afnemen van energiebedrijven, zal jouw maandelijkse energierekening ook steeds hoger worden. Deze afhankelijkheid betekent automatisch dat je bijna geen controle hebt over jouw energiekosten.

     Onduurzame materialen      7.

Niet duurzame materialen worden gemaakt van niet hernieuwbare bronnen, ze worden vervoerd over lange afstanden en bevatten vaak giftige componenten. Hierdoor brengen ze schade toe aan onze omgeving en gezondheid. Deze producten zijn niet bedoeld voor hergebruik en worden na verloop van tijd weggegooid, wat zorgt voor onnodig afval.

 CO2 uitstoot      8.

Een combinatie van de standaard gebouwprestaties, gebruik van fossiele energie, onduurzame materialen en een lineaire levenscyclus resulteren in een hoge CO2 voetafdruk van het gebouw: tijdens zowel het bouwen als het gebruik ervan. Met grote gevolgen voor onze leefomgeving.

Onze Circulaire

Werkwijze

1.      Locatie specifieke architectuur

Wij ontwerpen met speciale aandacht voor de ruimtelijke en sociale context van een gebouw. Elke locatie heeft namelijk zijn eigen unieke ruimtelijke, sociale en architectonische kenmerken. Wij besteden hier uitvoerig aandacht aan en identificeren de aspecten die we in ons locatie-specifieke ontwerp kunnen opnemen. Hiermee benutten we de mogelijkheden die de locatie biedt. Door een secure selectie van vorm en materiaal, sluit onze architectuur van zichzelf aan op de genus loci: de ziel van de plek.

2.      Circulaire levenscyclus

Wij ontwerpen gebouwen met gesloten kringlopen in gedachten. Onze op onderzoek-gebaseerde ontwerpmethode neemt de gehele levenscyslus van een gebouw in acht. We komen hiermee tot strategieën voor renovatie, aanpassingen, specifieke ingrepen, transformaties van functies of (deels) nieuwbouw. Te allen tijde streven we er bij renovaties naar bestaande kwaliteiten te behouden. In geval van nieuwbouw sluiten we de kringlopen van het materiaal, de energie en het afval. Dit betekent dat we verder kijken dan enkel de bouw van het gebouw: gedurende het gehele bestaan van het gebouw en daarna verspillen zo weinig mogelijk.

3.      Persoonlijk comfort

Wij ontwerpen voor mensen, families, kinderen, vrienden, huisdieren en iedereen anders. Voor ons staat architectuur voor wie wij zijn en hoe we ons leven organiseren. Wanneer je dit in acht neemt, ontstaat er een enorm potentieel om architectuur te creëren die helemaal aansluit op iemand zijn persoonlijke leefstijl. Unieke oplossingen stellen de gebruiker volledig centraal, om zo van functionele wensen te komen tot een inspirerende architectuur.

4.      Optimale gebouwspecificaties

Wij ontwerpen duurzame efficiënte gebouwen, die concrete oplossingen bieden voor visueel, thermisch en akoestisch comfort. In onze technische uitwerkingen combineren we bewezen ontwerpprincipes en nieuwe duurzame technieken om zo tot gezonde en duurzame oplossingen te komen, die ook over de lange termijn hun dienst blijven doen. Met onze systemen, indelingen en constructies zoeken we naar een samenspel dat resulteert in het optimaal duurzaam presteren van een gebouw.

5.      Duurzame energie

Wij ontwerpen gebouwen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon, wind en regenwater. Onze hybride systemen maken van deze weerselementen duurzame energie voor jouw dagelijks gebruik en voorzien onze gebouwen van natuurlijke ventilatie en een grijs water systeem. Omdat deze bronnen altijd aanwezig zijn en dus hernieuwbaar, moeten wij juist hun overvloed vieren.

6.      Lage energierekening

Wij ontwerpen gebouwen met lage energiekosten. Het winnen van hernieuwbare natuurlijke energie maken van een huis een kleine energiecentrale. Onze hybride systemen genereren voldoende energie om zelfvoorzienend te worden, of zelfs een bron van inkomen te worden wanneer de energieproductie groter is dan het verbruik.

 

7.      Duurzame materialen

Wij ontwerpen gebouwen met bouwmethodes en materialen die het meest geschikt zijn voor het gebruik dat we in gedachten hebben. Elk gebouw vraagt om een andere strategie, maar in algemene zin gebruiken we zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde materialen, die een lange levensduur hebben en welke opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. We laten materialen zoveel mogelijk in hun meest natuurlijke vorm terugkomen.  Naast het verkrijgen  van duurzame materialen, passen we deze materialen zorgvuldig toe, om zo te komen tot een hoge esthetische kwaliteit.

 

8.      Ecologisch verantwoord

Wij ontwerpen in harmonie met de natuur. Onze gebouwen krijgen een plek in een bepaalde omgeving en moeten daarom respect hebben voor en waarde toevoegen aan deze omgeving. We besteden speciale aandacht aan een zo laag mogelijk CO2 voetafdruk en een zo laag mogelijk impact op de omgeving, door de relatie tussen onze architectuur en de omgeving verantwoord te maken.